Veel gestelde vragen

Heeft u vragen? Kijk of uw vraag hieronder vermeld wordt. Staat uw vraag er niet bij? Stel dan uw vraag via de contactpagina.

Wegens de COVID-19 pandemie vergadert het bestuur niet op vastgestelde data. Mede wegens het uitblijven van initiatieven worden uw aanvragen zo snel mogelijk in behandeling genomen. De samenkomst van het bestuur is ad-hoc en virtueel maar staat wel te boek als 'bestuursvergadering' waardoor besluiten conform de statuten worden genomen.

 • Inwoners

  Waarom bij het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel financiële ondersteuning vragen en niet bij de gemeente Uithoorn?
  De gemeente Uithoorn verstrekt geen subsidies meer waardoor lokale initiatieven financiële ondersteuning mislopen. De gemeente Uithoorn heeft het verstrekken van subsidies / donaties overgedragen aan het Initiatievenfonds. U kunt bij het Initiatievenfonds een aanvraag voor donatie indienen.
  Het staat u vrij om bij andere fondsen (tevens) aanvragen te doen voor een subsidie / donatie.

  Welke (soort) initiatief aanvragen komen in aanmerking?
  Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het toekennen van donaties aan inwoners, groepen van inwoners, instellingen of rechtspersonen:

  • die activiteiten verrichten ter bevordering van de sociale samenhang en participatie
  • die de fysieke leefomgeving verbeteren
  • die de eigen kracht en het eigen netwerk voor inwoners versterken
  De initiatieven hebben veelal betrekking op:
  • Kunst en cultuur
  • Sport en recreatie
  • Educatie
  • Natuur en milieu

  Wordt er alleen voor Uithoornse inwoners subsidie gegeven?

  Er wordt financiële ondersteuning gegeven aan initiatieven die bedoeld zijn voor de inwoners in Uithoorn en De Kwakel. Ook gaat de commissie er van uit dat de initiatieven worden ontplooid in Uithoorn en De Kwakel. 

  Wie kan een aanvraag indienen?
  Alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel kunnen een aanvraag indienen. Het initiatief dient ook ten gunste te zijn van de inwoners in Uithoorn en De Kwakel.

  Hoe kan ik een aanvraag indienen?
  Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen digitaal te worden ingediend middels een formulier dat daartoe door de stichting is opgesteld. Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

  Wie besluit er tot het toekennen van een subsidie?
  De aanvraag wordt door de meerderheid van het bestuur van het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel goedgekeurd.

  Ik ben het niet eens met het besluit van het bestuur. Bij wie of waar kan ik bezwaar maken?
  Het bestuur neemt uw bezwaren tegen genomen besluiten graag aan. Neemt u daarvoor via deze website contact op met de secretaris van het bestuur. Het bestuur zal zich over uw vraag buigen en met u hierover in gesprek gaan. 

  Ik heb een klacht over de door het bestuur gevoerde procedure. Bij wie kan ik een klacht indienen?
  Klachten over de gevoerde procedure kunnen worden gericht aan de raad van toezicht van het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel.

  Kan ik meerdere subsidie aanvragen indienen? 
  Ja. Er kunnen meerdere verzoeken voor financiële ondersteuning worden ingediend. Echter kan er per initiatief maar éénmalig worden verstrekt.

  Zijn er kosten aan verbonden om een aanvraag in te dienen?
  Nee. Er zijn geen kosten verbonden aan indienen van een aanvraag voor financiële ondersteuning.

  Waarom gaat een subsidie aanvraag niet via de gemeente?
  De gemeente ziet het niet als haar kerntaak om burgers financiële ondersteuning te bieden bij particuliere initiatieven.

  Waar komt het geld vandaan dat in de subsidiepot zit?
  Naast de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Uithoorn werft het bestuur actief bij bedrijven of instellingen en particulieren voor donaties.

  Privacy verklaring
  Het bestuur van het Initiatievenfonds heeft een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring gaat over elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) subsidie aanvragers en gebruikers van onze website. De verklaring is hier in te zien.

 • Sponsoren

  Wilt u het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel financieel ondersteunen door u zich als sponsor aan te sluiten?

  Stichting Initiatievenfonds Uithoorn heeft een ANBI status. Wij dienen een maatschappelijk doel waardoor uw sponsorbedragen niet worden belast door de belastingdienst. 
  Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze penningmeester via contactpagina.
 • Schenkingen

  Wilt u het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel financieel ondersteunen door geld te schenken?

  Stichting Initiatievenfonds Uithoorn heeft een ANBI status. Wij dienen een maatschappelijk doel waardoor uw sponsorbedragen niet worden belast door de belastingdienst. 
  Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze penningmeester via contactpagina.
 • Fondsen

  Fondsenoverzicht

  Hier treft u een overzicht van meer fondsen waar u een mogelijk een aanvraag in kunt dienen.