Eerdere Initiatieven

<<Terug
 • Sinterklaas Voedselbank

  11 februari 2018
  Initiatievenfonds, Sinterklaasactie, Mattel en particulieren bezorgde de kinderen van de Voedselbank Uithoorn - De Kwakel een geweldig Sinterklaasfeest!

  Elk kind heeft recht op een mooi Sinterklaasfeest, elk kind verdiend het om stralend te mogen vertellen wat hij/zij heeft gekregen van de Sint. De Voedselbank vindt dat geen één kind zich buitengesloten zou mogen voelen, denken te stout te zijn geweest of zich zelfs vergeten te voelen tijdens het verblijf van de Sint in Nederland.
  Gelukkig dacht het initiatievenfonds, de Sinterklaasactie Uithoorn en heel veel lieve inwoners van onze Gemeente er ook zo over en mede door hun donaties hebben de kinderen fantastische cadeaus tijdens het Sinterklaasfeest op de uitgifte gehad!
  Het Initiatievenfonds is sinds 3 juli jl. actief en wil inwoners en organisaties van Uithoorn en De Kwakel stimuleren maatschappelijke initiatieven te ontplooien. Het fonds wil inwoners helpen particulier initiatief financieel mogelijk te maken. Hun ambitie is om in Uithoorn en De Kwakel inwoners en bedrijven met elkaar te verbinden bij het realiseren van hun initiatieven om een prettiger woon- en leefklimaat te realiseren. Op hun website www.initiatievenfondsuithoorn.nl vindt u meer informatie over dit fonds.
  De Sinterklaasactie Uithoorn, opgericht in 1961, heeft als doelstelling geld inzamelen voor mensen die het nodig hebben door het aanbieden van bezoeken van Sint en Piet. Dit doen ze met zoveel plezier en enthousiasme, dat elk bezoek een waar feestje is voor de kinderen. Een superfijne donatie!
  Via Social Media werd goed gehoor gegeven aan de verschillende oproepen om deze kinderen van een mooi feest te voorzien. Particulieren hebben gedoneerd in de vorm van geld en een aantal hebben zelfs cadeaus voor de kinderen ingekocht. Ook via Mattel zijn de kinderen deels van cadeaus voorzien. 
  Door de gezamenlijke inspanning van de verschillende partijen hebben wij onze kinderen van dit prachtige feest kunnen voorzien. Wij willen dan ook namens alle vrijwilligers iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen om deze kinderen zo blij te maken. Een top Gemeente, een top samenwerking!

  https://www.facebook.com/voedselbankuithoorn.nl/posts/1827157550908070