Eerdere Initiatieven

<<Terug
  • KerkCafé Uithoorn

    KerkCafé Uithoorn

    15 januari 2019

    Vijf á zes keer per jaar biedt het KerkCafé iedereen een podium om te debatteren over vragen op het snijvlak van religie en samenleving. Het kan daarbij gaan om vragen over gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst en overige maatschappelijke thema’s.Informatie en debat op een laagdrempelige manier in een gezellige omgeving.

    KerkCafé Uithoorn wordt ondersteund door het Initiatievenfonds Uitoorn. Voor meer informatie kijk op website van KerkCafé Uithoorn