Stap 5 - Ik ben het niet eens met het besluit dat mijn initiatief geen subsidie / donatie krijgt?


Indien uw aanvraag is afgewezen kunt u daar bezwaar tegen maken. Daarvoor heeft het bestuur een bezwarenprocedure in het leven geroepen. De uitkomsten van deze procedure zijn bindend.

De bezwarenprocedure toetst of het door het bestuur genomen besluit conform de statuten, aanvraagprocedure, eventuele termijnen alsmede reglementen heeft plaatsgevonden. Er wordt niet getoetst op de argumenten van het bestuur of de afzonderlijke leden van het bestuur.