Stap 5 - Ik ben het niet eens met het besluit dat mijn initiatief geen subsidie / donatie krijgt?


Indien uw aanvraag is afgewezen kunt u bezwaar maken tegen de wijze van besluitvorming.

U toont dan aan dat het bestuur zich niet gehouden heeft aan haar statuten, geldende aanvraagprocedure en bijbehorende formulieren, eventuele termijnen alsmede overige reglementen en relevante regel- of wetgeving.

Er kan geen bezwaar worden gemaakt op de argumenten van het volledige of afzonderlijke leden van het bestuur.