Stap 3 - Wat is de procedure die ik moet volgen?


U vult het aanvraagformulier volledig in (alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen) en stuurt dit via email in. De secretaris van het initiatievenfonds stuurt u binnen een week via email een bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag. U kunt in dit bericht vernemen wanneer uw aanvraag in het bestuur wordt besproken. U kunt voordien ook worden verzocht om meer uitleg te geven over uw initiatief en de benodigde gelden alvorens uw aanvraag in het bestuur wordt besproen.

Dient u een aanvraag in van meer dan € 500,-? Houdt u er dan rekening mee dat uw aanvraag minimaal veertien dagen voor aanvang van de eerstvolgende bestuursvergadering door ons ontvangen moet zijn. Wij hebben deze tijd nodig om uw aanvraag voor te bereiden en eventueel vragen beantwoord te krijgen. De vergaderdata van het bestuur zijn als volgt (klik hier).

Indien u een donatie of subsidie is toegewezen kan de penningmeester voorwaarden verbinden aan de wijze waarop het betreffende geldbedrag aan u wordt overgemaakt. Er wordt van u, na afloop van de organisatie van het initiatief, een schriftelijke verantwoording verlangt. Deze verantwoording vindt aansluiting bij de eerder aan het Initiatievenfonds beschikbaar gestelde begroting. De door u gemaakte verantwoording wordt voorzien van bonnen en facturen. Zo ontstaat er een transparant beeld van de door u gemaakte kosten en de van ons ontvangen geldelijke bijdrage.