Stap 3 - Wat is de procedure die ik moet volgen?


U vult het aanvraagformulier volledig in (alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen) en stuurt dit via email in. De secretaris van het initiatievenfonds stuurt u binnen een week via email een bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag. U kunt in dit bericht vernemen wanneer uw aanvraag in het bestuur wordt besproken. U kunt voordien ook worden verzocht om meer uitleg te geven over uw initiatief en de benodigde gelden alvorens uw aanvraag in het bestuur wordt besproken.

Indien u een donatie of subsidie is toegewezen kan de penningmeester voorwaarden verbinden aan de wijze waarop het betreffende geldbedrag aan u wordt overgemaakt. Ook kan het afleggen van schriftelijke verantwoording van u worden verlangt, tijdens en na de organisatie van uw initiatief.