Stap 2 - Hoe kan ik een initiatief indienen voor subsidie of donatie?


Aanvragen voor financiële ondersteuning (subsidie of donatie) dienen bij voorkeur digitaal via email te worden ingediend door middel van het op de website geplaatste formulier.

U kunt uw aanvraag begeleiden met extra documenten, voorbeelden of uitkomsten van vergelijkbare initiatieven.