Stap 1 - Waaraan moet een initiatief voldoen?


  • U heeft een initiatief op het gebied van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie of natuur en milieu?
  • U vertegenwoordigt als individu een initiatief of doet u dit samen met een groep inwoners, of u bent een instelling of rechtspersoon?
  • U neemt het initiatief om een activiteit mogelijk te maken die:
    • de sociale samenhang en participatie van onze inwoners bevordert?
    • helpt om de fysieke leefomgeving te verbeteren?
    • de eigen kracht en het eigen netwerk voor inwoners versterkt?
Voldoet uw initiatief aan minimaal één van de bovengenoemde voorwaarden? U kunt een aanvraag voor een subsidie of donatie indienen.