Initiatief indienen


Heeft u een initiatief op het gebied van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie of natuur en milieu?

Vertegenwoordigt u een initiatief of doet u dit samen met andere inwoners, bent u een instelling of rechtspersoon?

Neemt u het initiatief om een activiteit mogelijk te maken die de sociale samenhang en participatie van onze inwoners bevordert? Of helpt het initiatief om de fysieke leefomgeving te verbeteren. Of versterkt het initiatief de eigen kracht en het eigen netwerk voor inwoners?

Let op:
- Verzeker u ervan dat u een juiste aanvraag doet. Volgt u hiervoor ons stappenplan! Klik hier voor het stappenplan.
Dien uw aanvraag op tijd in, minimaal twee weken voor een vergadering van het bestuur. Hierdoor loopt u niet het risico dat u geen of niet op tijd over de benodigde middelen kunt beschikken.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dient u dan een verzoek in voor financiële ondersteuning van uw initiatief. Via het initiatievenfonds bestaat er de mogelijkheid om een eenmalige donatie te ontvangen. Uw initiatief kan dan worden omgezet in een activiteit!

Download het aanvraagformulier en mail deze naar info@initiatievenfondsuithoorn.nl 

Let op: alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Voorzie uw aanvraag van een kloppende begroting, omschrijf uw initiatief en noem de initiatiefnemers.