Fondsenoverzicht Uithoorn

Binnen de gemeente Uithoorn zijn verschillende fondsen actief ter ondersteuning van de inwoners van de gemeente. Deze fondsen kunnen meestal alleen via de gemeente of via een zorgprofessional worden aangevraagd. Medewerkers in de wijkteams en andere zorgprofessionals voor de gemeente Uithoorn vinden meer informatie over deze fondsen via de professionals inlog.

Particuliere verenigingen of stichtingen kunt u bereiken door op de link te klikken.

Declaratiefonds ouderen
Doel / Doelgroep: Ouderen en mensen op sociaal minimum tbv sociaal culturele activiteiten
Eigenaar / Beheerder: Gemeente
Wijze van aanvraag: Jaarlijks per cliënt
Bijzonderheden: U komt in aanmerking als u woont in de gemeente Uithoorn, ouder bent dan pensioengerechtigde leeftijd en een inkomen heeft tot maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm. U kunt contact opnemen met het Sociaal Loket om een aanvraag te doen.

Declaratiefonds jongeren
Doel / Doelgroep: Kinderen en jongeren 4 tot en met 17 jaar tbv sociale/sportieve activiteiten op sociaal minimum
Eigenaar / Beheerder: Gemeente
Wijze van aanvraag: Jaarlijks per cliënt. U kunt contact opnemen met het Sociaal Loket om een aanvraag te doen.

Stichting Urgente Noden - http://www.urgentenodenuithoorn.nl
Doel / Doelgroep: Mensen die niet in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand
Eigenaar / Beheerder: Stichting.
Wijze van aanvraag: Voordracht door hulpverleners/consulenten. Het moet gaan om urgente bijstand. Er is urgente financiële nood bij mensen die geen beroep (meer) kunnen doen op een voorliggende voorziening zoals de wet werk en bijstand, schuldhulpverlening of andere bestaande regelingen.
Bijzonderheden: Het bestuur van de stichting is gevormd door personen die vanwege hun werkzaamheden bij kerkelijke of maatschappelijke organisaties betrokken zijn bij de doelgroep. De bestuursleden hebben ieder een achterban maar hebben zitting op persoonlijk titel zonder last of ruggespraak. 

Stichting Burgemeester Koot Fonds - https://www.uithoorn.nl/loket/product/stichting-burgemeester-kootfonds
Doel / Doelgroep: Financiële steun aan verenigingen en instellingen die een sociale en of culturele taak hebben in Uithoorn en De Kwakel.
Eigenaar / Beheerder: Stichting 
Wijze van aanvraag: Aanvraag via gemeente. Aanvragen worden één keer per jaar verzameld via vast formulier ingediend.
Bijzonderheden: De stichting is opgericht op 27 mei 1960 door vijf actieve leden zijnde burgemeester Koot, Kaashandelaar Jan de Hoop, loodgieter Pieter Walraven, kassier Ad Olijhoek en hoofdboekhouder Cornelis Kommer. In beginsel is de stichting Kootfonds volledig los van de gemeente. De Stichting krijgt haar middelen uit beleggingen die een gemeente niet mag aangaan. Het werkgebied is de gemeente Uithoorn en De Kwakel.

Jeugdfonds Uithoorn / De Kwakel
Doel / Doelgroep: Jongeren uit financieel minder draagkrachtige gezinnen.
Eigenaar / Beheerder: Stichting 
Wijze van aanvraag: Via de huisartsen en directeuren basisonderwijs.

Coöperatiefonds Rabobank - https://www.raboportaal.nl/regio-schiphol/regio-schiphol/mainmenu/sponsoring-donaties
Doel / Doelgroep: Duurzame ontwikkeling lokale samenleving. Projecten die een bijdrage leveren aan welzijn en leefbaarheid van de regio.
Eigenaar / Beheerder: Coöperatiefondscommissie.
Wijze van aanvraag: Alleen door organisaties 
Bijzonderheden: Werkgebied is Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn.

Schiphol Fonds - https://www.schiphol.nl/nl/jij-en-schiphol/pagina/een-aanvraag-doen/
Doel / Doelgroep: Het Schipholfonds heeft als doel fysiek bewegen te stimuleren, zodanig dat er méér mensen ‘in beweging komen’ door een donatie van het fonds. De doelgroep is zelfstandige verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties binnen het werkgebied van het Schipholfonds.
Eigenaar / Beheerder: Stichting
Wijze van aanvraag: 3 tenders per jaar

Ondernemersfonds Uithoorn - http://www.ondernemersfondsuithoorn.nl/contact#
Doel / Doelgroep: Behartiging van de collectieve belangen van ondernemers in Uithoorn zoals Promotie, Parkmanagement, Beveiliging etc.
Eigenaar / Beheerder: Stichting Ondernemersfonds Uithoorn.
Wijze van aanvraag: Doorlopend hele jaar.
Bijzonderheden: Het wordt gevoed door een opslag op het OZB tarief voor niet-woningen. Alle ondernemers dragen dus mee aan het fonds. In dit geval niet alleen ondernemers maar ook sportverenigingen en onderwijsinstellingen en alle agrarische bedrijven in Uithoorn en de Kwakel.  In 2013 levert dat een bedrag op van bijna € 200.000.

Stichting Promotie Uithoorn
Doel / Doelgroep: Deze stichting probeert o.a. om externe financieringsbronnen aan te boren om Uithoorn te promoten.
Eigenaar / Beheerder: Stichting
Wijze van aanvraag: Niet bekend.
Bijzonderheden: Dit is een gezamenlijk project van ondernemers en de Gemeente Uithoorn.

W.M. de Hoop Stichting - http://www.wmdehoopstichting.nl
De Willem Meindert De Hoop Stichting is opgericht in 1977 door Jan de Hoop, zoon van Willem Meindert de Hoop.
W.M. de Hoop was een bijzonder mens die zich zijn leven lang heeft ingezet  voor het welzijn van de medemens. Onder meer als ondernemer, door zijn inzet voor de hervormde kerk en als commandant van de (vrijwillige) regionale brandweer is zijn betrokkenheid en inzet een inspiratiebron geweest voor velen.Ons logo is een afbeelding van het beeld dat in het centrum van Uithoorn staat, gemaakt door Kees Verkade. W.M. de Hoop handelt middels “handjeklap” met een kaasboer over de prijs.De stichting heeft de ANBI status.