Bestuur


Stichting Initiatievenfonds Uithoorn en de Kwakel is op 3 juli 2017 opgericht en is een stichting zonder winstoogmerk met haar zetel in Uithoorn. De stichting heeft een ANBI status waardoor fiscaal vriendelijk schenken ten gunste van de stichting mogelijk is. Het fiscaal nummer van Stichting Initiatievenfonds Uithoorn is: 8577 53 265.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 bestuursleden. Bij de oprichting zijn toegetreden tot het bestuur:

 • Katja Laugs, voorzitter
 • Menno Noordanus, penningmeester
 • Peter Pit, secretaris

De bestuurders ontvangen geen vergoeding van de stichting.

De stichting heeft de volgende taken:

 • beoordeling en afhandeling van aanvragen
 • financiële handelingen verrichten zoals het uitbetalen van toegekende donaties, opstellen tussentijdse rapportages en de jaarrekening
 • het bekendheid geven van het fonds binnen de Uithoornse samenleving
 • het werven van financiële middelen bij bedrijven en particulieren
 • het met raad en daad terzijde staan van initiatiefnemers om hun doelstellingen te realiseren

Jaarlijks stelt de stichting een financieel overzicht op over het daaraan voorafgaande kalenderjaar met daarin opgenomen:

 • een balans en een exploitatieoverzicht
 • een overzicht van initiatieven die financieel zijn ondersteund en hoeveel middelen hieraan zijn toegekend
 • het aantal afwijzingen van aanvragen met de reden van afwijzing
 • Klikt u hier voor het jaarverslag 2020.
 • De volgende eerdere jaarverslagen zijn hier te downloaden:
  - 2017
  - 2018
  - 2019

De gelden worden uitsluitend in euro’s aangehouden bij een Nederlandse bankinstelling. Gelden worden belegd in kortlopende spaarrekeningen die direct opzegbaar zijn. Het rekeningnummer van onze stichting is: NL73 RABO 0321 1980 42.

Het bestuur heeft een privacy verklaring opgesteld, deze tekst vindt u hier.


 • Katja Laugs

  Katja Laugs

  Voorzitter
  Mijn naam is Katja Laugs en ik woon werk en leef sinds 2000 in Uithoorn. Als ouder op school, vanwege mijn voormalige politieke betrokkenheid, als ondernemer en als inwoner kom ik met veel verschillende mensen in aanraking en vooral ook in gesprek. Opvallend hierin is het enthousiasme, de gedrevenheid en de ideeën en initiatieven die men heeft om van Uithoorn een nog betere woonplaats te maken.En dáár draait het initiatievenfonds om! Om door middel van het ondersteunen van ideeën en initiatieven mensen te verbinden, een prettiger leefomgeving te bieden; het gewoon leuker te maken; hier draag ik heel graag mijn steentje aan bij.
 • Peter PIt

  Peter PIt

  Secretaris
  Inmiddels woon ik meer dan de helft van mijn leven in Uithoorn. Ik ben gaan wonen in Meerwijk-Oost en wel op de Ebro. Ik woon daar nog steeds met ongelooflijk veel plezier. In de begin jaren, toen de kinderen nog klein waren, zijn er meerdere jaren buurtfeesten georganiseerd. Ebro bewoners uit die begin jaren, en die er nu nog wonen, kijken daar met plezier op terug. Deze buurtfeesten hebben geholpen om de onderlinge band te verstevigen. Dit soort initiatieven, die onze gemeenschap van dienst zijn en helpen om het woon- en leefklimaat te vergroten, kunnen door het initiatievenfonds in financiële zin worden ondersteund. Ik nodig je uit om een aanvraag te doen!
 • Menno Noordanus

  Menno Noordanus

  Penningmeester
  Sinds de zomer van 2017 woon ik in Uithoorn. Het bleek een gemeente te zijn waar meer gebeurt dan ik in eerste instantie had verwacht. Onder andere het Initiatievenfonds draagt bij aan een levendig Uithoorn waardoor ik me thuis voel en kan genieten van sport, cultuur en overige activiteiten. Dit maakt gemeente Uithoorn een prettige leefomgeving waar ik de komende jaren wil genieten van het leven in de hoop dat de bewoners om mij heen zich net zo voelen. Zelf vind ik het belangrijk en leuk om lokaal actief te zijn. Als penningmeester kan ik niet alleen lokaal actief zijn, maar ook bijdragen aan hetgeen wat Uithoorn mij heeft gegeven.